Kontakt

Psykologisk Indsigt
Sundheds- & Kvartershuset
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Øst
Tel. 2990 2100

Find vej

Ved at klikke på kortet her under, kan du via Google få en udførlig kørselsvejledning.Samarbejdspartnere

 

Parterapi

 

Mange parforhold kan fra tid til anden synes at gå i dvale fra kærligheden og blive overskygget af skænderier og uoverensstemmelser, der igen og igen synes at gentage sig, og dermed dræne forholdet for mening og energi. Det negative mønster får ligefrem sit eget liv og sætter endnu en uoverensstemmelse eller skænderi i gang på baggrund af mindre detaljer, såsom at kaffekoppen ikke er skyllet af, et ord der bliver sagt forkert; en altid tilstedeværende mistro til den anden om en skjult dagsorden.

 

Det kan være svært, endsige umuligt, at huske hvad det egentligt var der gjorde, at I engang fandt sammen. Hvad var det, der forenede jer og skabte grobund for kærligheden, mulighederne og fremtiden? Er disse fortidens glade minder blevet afløst af hverdagsagtige trivialiteter? Er I så småt begyndt at leve hver jeres liv væk fra hinanden? Måske parterapi kan være med til at skabe nye og andre muligheder?

 

 

 

Par i terapi

 

Parterapi er en form for samtaleterapi. Rammen for parterapi er hos AalborgPsykolog Mikael Linde en særlig måde at være opmærksom på sig selv og sin partner på. Der fokuseres blandt andet på, at I bliver bedre til at samtale; at blive særlig tydelig omkring det at få sat ord på, hvad I hver især vil og har af ønsker og behov uden at skulle blive afbrudt eller blive nedgjort; at blive bedre til at lytte hvad den anden siger, så han eller hun føler sig forstået og hørt, frem for at du kun hører, det du selv tænker. Der arbejdes med at fremme en, måske, fornyet forståelse for, at man hver især oplever verden og hinandens signaler forskelligt, uden at det nødvendigvis kan eller skal føre til en konflikt.
 
I parterapien arbejdes der med, at I kan nærme jer hinanden uden at det skaber et stærkt forsvar af vrede, angst eller irritation, hvilket måske er den kærkomne mulighed, I som par har brug for, hvis I ønsker vedvarende ændringer! En bedre måde at samtale på, kan skabe en fornyet opmærksom på hinanden. En opmærksomhed der kan bane vej for at genopdage sig selv og hinanden, og hvad der engang skabte følelsen af, at partneren var det mest betydningsfulde menneske i verden.
 
Der sættes også fokus på krisen som en oplagt mulighed for at skabe en ny og måske bedre retning for forholdet, hvor der gives plads til, at der kan opstå drømme om, hvad I som par eller familie kan udvikle og opleve sammen; hvad der virkeligheden kan skabe værdi og vitalitet i forholdet eller ægteskabet!
 

For at nye muligheder og optimisme kan opstå i et parforhold eller ægteskab, kræver det som udgangspunkt at begge parter er indstillet på at arbejde med sig selv og hinanden.

 

 

 

Parterapi – uden partner

 

Det er ikke altid, at det er begge parter der oplever, at der er et problem i forholdet eller i ægteskabet. En af parterne oplever måske, at problemet udelukkende er modpartens, og der kan således opstå en situation, hvor den ene part dermed ikke ønsker eller vil gå med i parterapi. Her kan årsagerne være mange. Det kan blandt andet skyldes: at der hersker en oplevelse af, at parterapi er et personligt nederlag; at forholdet er tilfredsstillende, som det er, da et eller flere behov opfyldes, sådan som tingene fungerer lige nu; at den ene part allerede har gjort op med forholdet, men ikke kan få sig til at afsluttet det. Det kan dog også være, at man ikke rigtig ved, hvad det at gå i parterapi hos en psykolog vil sige, at man har dannet sig nogle negative forestillinger om det ene eller det andet, og at man så hellere vil betakke sig og blive væk. Målet med disse sider er dog, at give et vist indblik i, hvad parterapi handler om og dermed ikke handler, således at diverse fordomme ikke står alt for meget i vejen for en videre udvikling af forholdet eller ægteskabet.
 

Uanset årsagen til at den ene part ikke ønsker at gå i partreapi, kan det ikke desto mindre være til gavn for den af parterne, der alligevel starter i et terapeutisk samtaleforløb. Hvis du beslutter dig for at gå i terapi alene med det udgangspunkt, at du i hvert fald ønsker, en større indsigt i din egen forståelse af forholdet eller ægteskabet, så vil det uden tvivl kunne sætte dig i stand til at blive klogere på, hvor du selv befinder dig i forholdet eller ægteskab. Det sætter dig i stand til at træffe beslutninger om du vil forholdet eller noget andet. Hvis du vil forholdet, så kan du blandt andet bruge terapien til at arbejde med ændringer af de handlinger, som kan være konfliktudløsende. Dette kan være en udmærket start på at få ændret forholdet i retning af at blive mere tilfredsstillende for jer begge!

 

 

 

Par i terapi ved brud eller skilsmisse

 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det ikke er alle parforhold/ægteskaber, der kan eller skal redes for enhver pris. Selvom der er tale om et brud eller en skilsmisse kan parterapi vise sig gavnligt. I forbindelse med et brud eller en skilsmisse hersker der ofte et følelsesmæssigt kaos, der kan gøre det vanskeligt at bevare værdigheden og overblikket. Parternes følelser skifter fra det ene øjeblik til det andet, hvor sorg, vrede, frustration og nederlag hurtigt kan afløses af optimisme, lettelse og glæde og omvendt. Parterapien kan her bruges som en legitim og velvalgt metode til at få arbejdet med erkendelsen af, at det nu definitivt er forbi. Parterapi er en måde at få sat ord på de følelser og tanker, der opstår ovenpå en sådan erkendelse. En måde at komme ud af bruddet eller skilsmissen på uden en vedvarende bitterhed og vrede, der kun forlænger smerten, og som i den sidste ende kun forhindrer den videre personlige vækst i en ny tilværelse. Dette er måske særligt vigtigt, hvis der også er børn involveret. For dem handler det allermest om, at de to personer som de elsker og har mest brug for i deres liv også kan respektere og anerkende hinanden!