Kontakt

Psykologisk Indsigt
Sundheds- & Kvartershuset
Fyrkildevej 7
9220 Aalborg Øst
Tel. 2990 2100

Find vej

Ved at klikke på kortet her under, kan du via Google få en udførlig kørselsvejledning.Samarbejdspartnere

Sådan arbejder Psykologisk Indsigt

 

Psykologisk Indsigt henvender sig til dig individuelt, til jer som par eller som familie. Vi møder dig/jer der, hvor du/I er. Dette betyder, at vi som psykologer tager udgangspunkt i dine/jeres oplevelser, følelser og handlinger og hvordan du/I har det med dem. Vi forsøger dermed, at gøre den psykologiske behandlingspraksis mere kontaktpræget og mellemmenneskelig!

Behandlingstilgang


Det er i samarbejdet og i relationen mellem dig og psykologen, at motivationen for at gennemføre ændringer skabes. Når du som klient udviser tillid til, at vi kan hjælpe dig, så er det naturligt for os, at møde dig med åbenhed og respekt. Denne respektfulde behandlingsrelation danner grundlag for vores menneskesyn, da vi mener, at den kan bidrage til, at du i den sidste ende kommer til at fremstå som en meget bedre udgave af dig selv.

 

Parathed og motivation til at udforske sig selv samt åbenhed overfor os som psykologer omkring personlige, private og ofte intime forhold, selv om det til tider kan være smertefuldt, er en god forudsætning for, at det terapeutiske forandringsarbejde kan finde sted.

Det terapeutiske forandringsarbejde er dog ikke en garanti for at skabe evig livslykke. Men det kan hjælpe til, at du bliver mere bevidst om dig selv og dine reaktionsmønstre samt dine måder at være sammen med andre på. Derved kan du komme til at handle mere hensigtsmæssigt i dit liv. På den måde kan det terapeutisk forandringsarbejde føre til større tilfredshed med dig selv og din tilværelse.

Det er dog ikke noget man får forærende hos eller af psykologen. Det kan være hårdt arbejde at gå i terapi, da det kræver en koncentreret og vedvarende indsats af dig som klient, også imellem besøgene hos psykologen, og 
forandringerne kan tillige synes længe undervejs. Ofte har tankemønstre og livsvaner været udspillet igennem mange år og sådanne forankrede mønstre og vaner ændres ikke bare lige med det samme, da de er blevet til en bestemt måde at forså sig selv og livet på - det er blevet til en normal del af dig!

Det hjælper Psykologisk Indsigt dig med…

 

Som psykologer har vi uddannelse og erfaring i at lægge mærke til de ting, som du selv har svært ved at lægge mærke til. Desuden arbejder vi med at fastholde en koncentration om de emner eller temaer i dit liv, som er vigtige for dig. Vi hjælper med at få skabt sammenhæng i det usammenhængende og med at få sat ord og orden på et følelsesmæssigt kaos eller et negativt tankemønster. Med andre ord, så bidrager vi med, at du får en ny og anden indsigt i din måde at forstå dig selv og din livssituation på, således at din afmagt eller handlingslammelse afløses af optimisme og muligheden for at arbejde fremadrettet med problemet i stedet for, at du oplever, at det gentager sig igen og igen.

 

Som udgangspunkt opererer vi ikke direkte med specifikke kliniske diagnoser. Vi mener, at sådanne diagnoser kan holde os mennesker fast i en bestemt tro om os selv – en opfattelse af at vi fejler noget eller, at der er noget galt med os! For at undgå at relationen mellem dig og psykologen er baseret på behandlingen af et sygdomstilfælde, er vores udgangspunkt at arbejde ud fra forskellige former for livssituationer, som du måske sidder fast i eller er påvirket af. Sådanne problematiske livssituationer kunne fx være:

 

  • Ensomhed, angst, utilstrækkelighedsfølelse, magtesløshed, lavt selvværd, meningsløshed etc.
  • Samlivet  -  skilsmisse, parforholdet, jalousi, utroskab, børn etc.
  • Jobbet - stress, mobning, problemer med kolleger/leder, sygemelding, krisereaktioner etc.
  • Uddannelsessituationen - studiet, karrieren, det sociale liv etc.